Hässleholm kultur hus

Hässleholm Kulturhus

MENY

Skapande skola

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.


Hässleholms kommun har beviljats 1 100 000 kronor till skapande verksamhet för alla elever i grundskolan under läsåret 2017/2018. Skapande skola genomförs för nionde året i rad.


Representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, Kulturskolan och grundskolan har i en dialog med elevråd och rektorer utformat en övergripande plan och ramarna för Skapande skola. Elever och lärare bestämmer själva vilka projekt som genomförs och vilka kulturaktörer och kulturpedagoger som man vill samarbeta med.

Under vårterminen 2017 såg ca 580 elever från 13 olika skolor i Hässleholms kommun utställningen ”Tocken Carl” i Hässleholms Kulturhus.

 

Elevernas besök på Kulturhuset startade med en guidad visning där de introducerades till Carl Larssons konst och liv, med och motgångar. Med frågeställningar som; Vad är konst? Vad berättar ett porträtt? Hur kan vi tolka det vi ser på bilderna? Hur levde man för hundra år sen? Hur lever vi idag? samtalade de om utställningen och delade med sig av varandras tankar. Inspirerade, och med dessa tankar och funderingar med, gick de en trappa upp till Ateljé Färgaren, där eleverna målade självporträtt. En del av de porträtt som eleverna skapat visades i den efterföljande utställningen ”Carl och jag” i utställningshallen den 9/6 – 5/8. Visningarna och verkstäderna leddes av konstpedagogen Linda Herrlin.

 

Visningarna och verkstäderna bekostades med Skapande skola-medel från Statens Kulturråd.

Medverkande skolor: Ballingslövs skola, Grönängsskolan, Lejonskolan, Linnéskolan,

Ljungdalaskolan, Läredaskolan, Mala skola, Röinge skola, Silviaskolan, Stoby skola,

T4 Montessori, Tormestorp skola och Västerskolan.


Kontakt

Camilla Persson Thunberg

Kulturutvecklare för barn och unga

Telefon 0451-26 71 04, 0709-71 71 04

E-post

Dela sidans innhåll:

Kontakt

Hässleholm Kulturhus

Besöksadress: Vattugatan 18/Järnvägsgatan 23


Skicka brev:

Hässleholms kommun

Kulturförvaltningen

281 80 Hässleholm


Telefonnummer: 0451-26 71 00

Din åsikt

Sociala medier

Facebook
Twitter
Instagram
Hässleholms Kommun